Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Zmarł śp. Zbigniew Lityński

16-05-2021

14 maja 2021 roku zmarł śp. Zbigniew Lityński.

Zbyszek był związany z Odnową w Duchu Świętym od czasu powstania w Warszawie pierwszych grup modlitewnych. Współtworzył też Centrum Formacji Wieczernik, opracowując i prowadząc weekendy formacyjne i katechezy, a przede wszystkim zajmował się redakcją, wydawaniem i dystrybucją naszych zeszytów formacyjnych. Sam był autorem wielu z nich. Zależało mu na porządnie prowadzonej ewangelizacji i formacji w grupach Odnowy i temu dziełu służył całym sobą. Przez wiele lat był zaangażowany w grupie „Zmartwychwstanie” na Bródnie.

Jesteśmy wdzięczni Panu za Zbyszka i powierzamy Go Bożemu Miłosierdziu.