Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Linki

Ogólnopolska strona Odnowy w Duchu Świętym

     www.odnowa.org

Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Grórnym

     www.swietarodzina.org

Zespół Formacji Rodzin (ZFR)

     www.zfr.pl

Zespół Formacji Młodych (ZMF)

     www.zfm.odnowa.org

Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej

    www.odnowa.diecezja.waw.pl

Dom Rekolekcyjny Źródło Jakuba w Dobrym Mieście (Warmia)

     www.warmia.odnowa.org

Podlaskie Centrum Duchowości Katolickiej w Surażu

     www.odnowa.bialystok.pl

Wspólnota Dobrego Pasterza

     www.wspolnota.odnowa.org