Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Dla Animatorów REO

Na warsztaty zapraszamy osoby zaangażowane w prowadzenie seminariów REO oraz turnusów rekolekcyjnych: osoby głoszące katechezy, dające świadectwo, prowadzące grupy dzielenia, odpowiedzialne za sprawy organizacyjne. Także te, które chcą przygotowywać się do takiej posługi. Treści teoretyczne omawiają poszczególne etapy rekolekcji, ich cel oraz środki stosowane do osiągnięcia celu (m.in. katecheza, świadectwo, modlitwa osobista, grupy dzielenia, nabożeństwa). Przewidziane są także zajęcia praktyczne. Poruszane są też sprawy organizacji seminarium REO, jest możliwość wymiany doświadczeń i zadawania pytań.

Program rozpoczyna się w piątek o godz. 19.00, kończy w niedzielę obiadem ok. 13-tej.

Zgłoszenia powinny być potwierdzone przez Odpowiedzialnego za grupę Odnowy uczestnika warsztatów.