Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

O nas

Wieczernik w Jerozolimie to miejsce, w którym Jezus zgromadził Apostołów na Ostatniej Wieczerzy; to także miejsce oczekiwania uczniów, wraz z Najświętszą Maryją Panną, na zesłanie Ducha Świętego.

Wieczernik w Magdalence to miejsce, w którym ludzie poznawali Jezusa, oddawali Mu swoje życie i doświadczali przemieniającej mocy Ducha Świętego. Część z nich zapragnęła swoją posługą pomagać innym na drodze poznawania Jezusa i duchowego wzrastania. Tak powstało środowisko ludzi i, stopniowo, także konkretne propozycje formacji – Centrum Formacji Wieczernik. Dzisiaj działamy w środowisku Odnowy w Duchu Świętym z kilkunastu diecezji. Większość z tych diecezji prowadzi samodzielnie formację „wieczernikową” (rekolekcje, weekendowe spotkania), w dwóch istnieją także domy rekolekcyjne prowadzone przez Odnowę.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą historią, dniem dzisiejszym i planami na przyszłość. Proponujemy konkretną drogę formacji, która opiera się na wakacyjnych rekolekcjach, weekendowych spotkaniach formacyjnych oraz stałej formacji w jednej z grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym. Służymy przede wszystkim grupom Odnowy w Duchu Świętym, ale zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnowienia swej relacji z Jezusem, pogłębienia wiary lub odnalezienia nowego zapału w podejmowanym apostolstwie.