Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Historia

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia (jak to brzmi, a przecież to tak niedawno) w Zespole Głównych Odpowiedzialnych grup Odnowy w Duchu Świętym Rejonu Warszawskiego powstał pomysł skonkretyzowania stylu życia członków Odnowy. Podjęto zatem prace nad tekstem „Nasze Credo”. Głównym twórcą był ksiądz Andrzej Grefkowicz. Po opracowaniu, tekst powędrował “do szuflady” na 2-3 lata, gdyż nie było chętnych do podjęcia zobowiązań wynikających z „Naszego Credo”.

Po tym czasie grupa Odnowy „Siloe” z Warszawy odkrywa „Nasze Credo” jako coś, czego im potrzeba. Zostają podjęte pierwsze zobowiązania, a tekst wraca ponownie na forum Głównych Odpowiedzialnych. Po kolejnej korekcie, „Nasze Credo” podejmują następne grupy, chociaż nie jest ich wiele. W styczniu 1993 roku, Prymas Polski, Józef kardynał Glemp, błogosławi oficjalnie, listem przesłanym do księdza Andrzeja Grefkowicza, tym wszystkim, którzy podejmują, lub będą podejmować styl życia określany jako „Nasze Credo”.

W grudniu 1995 roku, Arcybiskup Metropolita Warmiński Edmund kardynał Piszcz, oficjalnym dekretem zatwierdza tekst „Naszego Credo” dla swojej Archidiecezji.

W następnych latach, w zależności od diecezji, różny jest stan grup podejmujących zobowiązania „Naszego Credo”. W roku 2008 podjęte zostają działania mające na celu intensywniejsze propagowanie wśród grup Odnowy w Duchu Świętym stylu życia według „Naszego Credo”.

„Nasze Credo” jest formułą określającą styl życia, wyrażający się w zobowiązaniach, które podejmują członkowie grup Odnowy po kilkuletniej formacji.

Zobowiązania wynikają z pragnienia, aby nie zmarnować otrzymanej od Boga łaski Odnowy, lecz – by mogła ona wydawać owoce.

Treść „Naszego Credo” bazuje na podstawowym przesłaniu REO, czyli orędziu, które otwiera na łaskę Odnowy i przygotowuje do przyjęcia Chrztu w Duchu Świętym. Jest to podstawowe orędzie i baza życia chrześcijanina, którego nie można zagubić, lecz żyć nim na co dzień i pogłębiać relację z Panem.

  • Bóg jest Miłością
  • Jezus jest Panem
  • Jezus jest jedynym Zbawicielem
  • Duch Święty działa dziś z mocą
  • Kościół jest miejscem służby i świadectwa chrześcijanina
  • Misja, którą podejmujemy

„Nasze Credo” składa się z dwóch części:

  • pierwsza – opisuje daną nam łaskę i jej konkretne owoce
  • druga – określa 11 zobowiązań – drogowskazów: co pragniemy robić, aby tej łaski nie     zmarnować.

„Nasze Credo” – to propozycja Boga, to On chce zawrzeć z tobą Przymierze.

To nie mój, twój wysiłek, to nie jeszcze jeden obowiązek, który nakładam na siebie, żeby pójść dalej na drodze formacji, ponieważ inni podejmują – to i ja. Jeżeli chcę podjąć „Nasze Credo” w ten sposób, to będą to kolejne obowiązki, które przytłaczają, wpędzają w poczucie winy wtedy, kiedy nie udaje mi się ich wypełniać. Często słyszymy, że Przykazania Boże ograniczają naszą wolność. A one mają wskazywać drogę, nadawać sens naszemu życiu.

To Pan Bóg, znając nas, nasze słabości, talenty – pyta, zaprasza. Czy chcesz odpowiedzialnie, świadomie podjąć przymierze, które On ci proponuje, ażeby całym swoim życiem świadczyć o tych prawdach?

Sami wiemy, jak niewiele możemy liczyć na własne siły, jak jesteśmy słabi. W Przymierzu, które Bóg proponuje, ważne jest moje TAK, że ja bardzo pragnę odpowiedzieć na Jego propozycję; ważny jest mój wysiłek, staranie o dochowanie wierności, a nie pewność o stuprocentowym wypełnieniu zobowiązań. To Pan Bóg jest źródłem mocy i siły w wypełnianiu moich zobowiązań. Bóg, znając nasze słabości chce, abyśmy w podjęciu Przymierza widzieli drogę, którą mamy kroczyć do Niego. Niewiernością byłaby rezygnacja z trudu i zmagań.