Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Skupienie rekolekcyjne o formacji duchowej

W czasie skupienia rekolekcyjnego będziesz mógł znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • Jak się modlić?
  • Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie?
  • Co robić kiedy masz poczucie nieobecności Pana Boga w swoim życiu?
  • Jak być czujnym w życiu duchowym – pułapki na drodze wiary,
  • Jak wzrastać duchowo czyli od pychy do pokory.

Zapraszamy wszystkich po rekolekcjach ewangelizacyjnych, którzy potrzebują praktycznej pomocy w dalszym wzroście duchowym.