Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Formacja po REO

Jest to cykl formacyjny dla osób, które niedawno uczestniczyły w rekolekcjach ewangelizacyjnych (REO w formie turnusu, albo w formie seminarium w parafii, albo w innego rodzaju rekolekcjach ewangelizacyjnych), a w ich grupach nie jest dla nich prowadzona formacja wzrostu (na przykład według zeszytu “Katechezy po REO” albo według innego programu).

Całość cyklu stanowią 3 weekendy formacyjne. Przyjazd na każdy weekend odbywa się w piątek w godz. 18-19. Zakończenie w niedzielę do godz. 11. Istnieje możliwość udziału we Mszy świętej w parafii. Uczestnik “Formacji po REO” powinien wziąć udział we wszystkich trzech weekendach.  Stałe punkty każdego weekendu to: cztery katechezy, grupa dzielenia, Eucharystia, modlitwa uwielbienia, spotkanie modlitewne, rachunek sumienia.

Rozkład tematów katechez:

  1. weekend: Codzienny rachunek sumienia, Grupa dzielenia, Spotkanie modlitewne, Modlitwa osobista
  2. weekend: Kościół, Charyzmaty (2 katechezy), Słowo Boże i osobista modlitwa Słowem Bożym
  3. weekend: Pobożność Maryjna, Apostolstwo świeckich i obowiązki stanu, Droga formacji, Życie sakramentalne