Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Młodzi na maxa!

Masz 15 – 25 lat i pragniesz zasmakować życia na maxa?

Przyjedź na te rekolekcje!

Przyjazd w poniedziałek w godz. 17.00 – 18.00. O godz. 18.00 możliwość udziału we Mszy świętej w kościele parafialnym w Magdalence; po Mszy świętej kolacja. Zakończenie w sobotę przed południem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia. Wszystkim przyjętym osobom wysyłamy mailowe potwierdzenie przyjęcia i dodatkowe informacje. Zgłaszając się trzeba wpłacić przedpłatę w wysokości 45 zł na rachunek bankowy:

Rzym-kat. Par. Św. Marii Magdaleny – Dom Rekolekcyjny Wieczernik,
28 8022 0000 0006 8563 2000 0016
tytuł wpłaty: Młodzi na Maxa
Zgłoszenia bez przedpłaty nie będą brane pod uwagę.

Dla pierwszych 10 osób, które zgłoszą się na rekolekcje, mamy prezent w postaci 50% zniżki w opłacie za udział. To znaczy te osoby wpłacą po przyjeździe na rekolekcje tylko połowę opłaty, czyli 150 zł. Następne zgłoszone osoby wpłacą po przyjeździe 300 zł. Gdyby jednak dla kogoś ten koszt byłby za wysoki, to napiszcie o tym w zgłoszeniu, poszukamy jakiegoś rozwiązania, aby nikt nie musiał rezygnować z powodów finansowych.

 

Przydatne informacje

  • Czas trwania: 6 dni
  • Godzina rozpoczęcia: 18:00
  • Godzina zakończenia: 12:00
  • Koszt: 345 zł
  • Ograniczenia wiekowe: min. 15 lat
  • Wymagane przeżycie innych rekolekcji: nie