Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Młodzi na maxa!

Młodzi na maxa!

Masz 15 – 25 lat i pragniesz zasmakować życia na maxa?

Przyjedź na te rekolekcje!

Przyjazd w dniu rozpoczęcia w godz. 17.00 – 18.00. Zakończenie ostatniego dnia przed
południem.

Przyjmowanie zgłoszeń kończymy na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji.

Wszystkim przyjętym osobom wysyłamy mailowe potwierdzenie przyjęcia i szczegółowe
informacje.​ Zgłaszając się trzeba wpłacić zaliczkę na rachunek bankowy:

Rzym-kat. Par. Św. Marii Magdaleny – Dom Rekolekcyjny Wieczernik,​
28 8022 0000 0006 8563 2000 0016​
tytuł wpłaty: Młodzi na Maxa​

Pozostałą kwotę należy wpłacić gotówką podczas recepcji lub przelewem na tydzień przed
przyjazdem. Gdyby dla kogoś koszt był za wysoki, to napiszcie o tym w zgłoszeniu, poszukamy
jakiegoś rozwiązania, aby nikt nie musiał rezygnować z powodów finansowych.

Jeśli nie ukończyłeś 18 lat – przywieź ze sobą pisemna zgodę Rodziców lub Opiekunów na udział
w tych rekolekcjach.

Jeśli nie ukończyłeś 16 lat, to trzeba, aby zgłosili Cię Rodzice, używając specjalnego formularza,
który należy pobrać stąd: https://cfwieczernik.odnowa.org/pozostale/do-pobrania

Przydatne informacje:​

Czas trwania: 6 dni​
Godzina rozpoczęcia: 18:00​
Godzina zakończenia: 12:00​
Koszt: w tabeli z terminami https://cfwieczernik.odnowa.org/terminy/rekolekcje-i-kursy​
Ograniczenia wiekowe: 15 lat – 25 lat​
Wymagane przeżycie innych rekolekcji: nie