Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Dla kobiet

„Kobieto, kim jesteś?”

Na weekendowe spotkanie formacyjne zapraszamy kobiety, które chcą odkryć swoją kobiecość jako zamysł i dar Boga, będący jednocześnie drogą do Niego i szansą na pogłębienie relacji z Nim. Jest to pierwsze spotkanie z cyklu trzech przygotowanych specjalnie dla kobiet.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.00.

„Córa Królewska”

Córa Ķrólewska to weekendowe spotkanie formacyjne dla kobiet, które pragną pogłębionej refleksji nad swoją kobiecością już od początku życia. Jest kontynuacją spotkania formacyjnego „Kobieto, kim jesteś?”. Będzie tu możliwość poddania leczącej miłości Boga Ojca relacji z matką i ojcem, które – począwszy od dzieciństwa – rzutowały na ich kobiecość i postrzeganie siebie. To okazja, by spotkać się z dziewczynką, która drzemie w każdej kobiecie, aby pomóc jej dojrzeć i nawiązać osobistą, dorosłą więź z Jezusem. Dobrą bazą dla tych treści jest weekend formacyjny „Kobieto, kim jesteś?”, który miał miejsce już kilka razy w domach rekolekcyjnych Federacji Wieczernik.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.00.

“Wielkie rzeczy nam Bóg uczynił”

„Niezbędna pomoc”, „matka”, „poddana mężowi”… Takie opisy powołania kobiety niejednokrotnie budzą sprzeciw i przekonanie, że kobiety są wykorzystywane przez mężczyzn, że macierzyństwo to ograniczenie, że życie bez męża to degradacja, a mówiąc ogólnie, że kobiety „mają gorzej”. Rzeczywiście, są kultury, w których odwieczny i pełen miłości plan Boga w stosunku do kobiety został wypaczony przez ludzki grzech. Ten weekend (trzeci z serii weekendów dla kobiet) ma na celu ukazanie chrześcijańskim kobietom, jak wielkie rzeczy Bóg im uczynił (por. Łk 1, 49) i jak czerpać radość z Bożego powołania.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00, recepcja od 7.30 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.00.

W programie wszystkich weekendów: nauczanie ze świadectwami, grupy dzielenia, Eucharystia, modlitwa osobista i modlitwa wstawiennicza.