Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Rekolekcje Eucharystyczne

Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:

  • teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;
  • liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy świętej;
  • celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.

Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie w Duchu Świętym.

 

Przydatne informacje

  • Czas trwania: 5 dni
  • Godzina rozpoczęcia: 18:00
  • Godzina zakończenia: 15:00
  • Wymagane przeżycie innych rekolekcji: REO