Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Rekolekcje „Drogocenna perła”

Rekolekcje o cierpieniu są:
•    okazją do refleksji nad trudnymi sytuacjami w swoim życiu
•    czasem poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia
•    pomocą w otwarciu się na Misterium Krzyża
Zapraszamy zarówno osoby po REO, jak i osoby mające za sobą wiele lat formacji, które potrzebują duchowej pomocy w przeżywaniu trudnych sytuacji tak, aby one prowadziły do pogłębienia jedności z Jezusem.

 

Przydatne informacje

  • Czas trwania: 4 dni
  • Godzina rozpoczęcia: 18:00
  • Godzina zakończenia: 12:00
  • Wymagane przeżycie innych rekolekcji: REO