Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Kurs Filip dla młodych

W każdym roku szkolnym Diakonia Ewangelizacyjna przy kościele św. Anny prowadzi w Domu Rekolekcyjnym Wieczernik w Magdalence kursy „Filip” dla młodych. Są one adresowane przede wszystkim do młodych spoza grup Odnowy, którzy ukończyli 16 lat.

Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące kursu znajdują się pod adresem www.kursfilip.odnowa.org