Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Rekolekcje o Pojednaniu

Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia sakramentalnego przebaczenia, pokuty i pojednania z Bogiem, a przez to bardziej owocne przeżywanie tego sakramentu. Będą także przybliżone różne wymiary spowiedzi i kierownictwa duchowego. Przez codzienną Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa będzie można bardziej niż dotychczas doświadczyć Boga przebaczającego i miłosiernego.

Na rekolekcje zapraszamy nie tylko osoby, które niedawno przeżyły Rekolekcje Ewangelizacyjne, ale wszystkich, którzy pragną odnowienia swojego przeżywania Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Czas trwania: 4 dni
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Godzina zakończenia: 11:00
Wymagane przeżycie innych rekolekcji: REO