Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Do pobrania

Ankiety zgłoszeniowe

Poniżej zamieszczone są ankiety zgłoszeniowe na rekolekcje i kursy prowadzone przez Centrum Formacji Wieczernik. Przed wypełnieniem ankiety prosimy o zapoznanie się z zasadami zgłoszeń.

Rekolekcje i kursy
PDF DOC

 

Akceptacja siebie, Ćwiczenia ignacjańskie
PDF DOC
Szkoła Animatora Wieczernik
PDF DOC
Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą
PDF DOC
Załącznik do zgłoszenia na Szkołę Animatora i Seminarium Modlitwy wstawienniczej
PDF DOC
Zgłoszenie osoby poniżej 16. roku życia
PDF DOCX

Archidiecezja Warszawska

Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą:
PDF
Zasady wyboru lidera grupy:
PDF
Wskazania duszpasterskie dla grup i zrzeszeń:
PDF
Wskazania dla osób posługujących modlitwą o uwolnienie:
PDF