Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Przed przyjazdem

Aby wziąć udział w rekolekcjach czy weekendowym spotkaniu formacyjnym, należy dokonać zgłoszenia. Terminy wszystkich spotkań znajdują się tutaj. Zgłaszać się trzeba z kilkutygodniowym, a czasem nawet 2-3-miesięcznym wyprzedzeniem, ponieważ często jest więcej chętnych osób niż miejsc.

Po wpisaniu osoby na listę uczestników rekolekcji, wysyłamy potwierdzenie przyjęcia i niezbędne informacje. Uczestnik, po otrzymaniu takiego potwierdzenia, wpłaca zaliczkę na rachunek bankowy, potwierdzając tym samym zamiar przyjazdu na rekolekcje:

Rzym-kat. Par. Św. Marii Magdaleny – Dom Rekolekcyjny Wieczernik,
28 8022 0000 0006 8563 2000 0016

Uczestników prosimy o przywiezienie:

  • powleczenia na pościel i ręcznika,
  • obuwia domowego,
  • Pisma Świętego,
  • notatnika i długopisu.

Uczestnicy wnoszą swój wkład w funkcjonowanie Domu przez podejmowanie dyżurów przy zmywaniu, sprzątaniu i obieraniu jarzyn.