Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Szkoła Animatora

Cykl formacyjny “Szkoła Animatora Wieczernik” jest kontynuacją podstawowej formacji dla  uczestników grup Odnowy. W swojej istocie są to rekolekcje, a nie “szkoła”, w której zdobywa się jakąś wiedzę. Są one dwuletnim programem formacyjnym dla osób pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, w Centrum Formacji „Wieczernik”, czy też apostolstwa w świecie. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, „Szkoła Animatora Wieczernik” przygotowuje do bardziej owocnego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez Księży Jezuitów.

Szkoła Animatora łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę „drugiego nawrócenia”, polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

Cykl formacyjny „Szkoła Animatora Wieczernik” mogą rozpocząć osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach „Uzdrowienie wspomnień” (wskazane jest, aby również w “Akceptacji siebie”) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej – od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 20 lat.

Spotkania w ramach „Szkoły Animatora” odbywają się raz w miesiącu przez dwa lata, wyłączając okres ferii i wakacji (15 spotkań). Są to zazwyczaj pierwsze weekendy miesiąca, choć bywają i inne. Program rozpoczyna się za każdym razem w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem – uprzedzając o tym!), a kończy w niedzielę ok. godz. 12.30.

Poza tym w programie „Szkoły” przewidziana jest „praktyka” – posługa jako animator na tygodniowych rekolekcjach REO (w domu rekolekcyjnym) oraz odprawienie, po II roku „Szkoły”, Ćwiczeń Ignacjańskich indywidualno-grupowych prowadzonych przez Centrum Formacji „Wieczernik”, a także zalecany jest udział w weekendach formacyjnych: O Spotkaniu Modlitewnym, O Posłudze Prorockiej oraz w rekolekcjach o rozeznawaniu.

Każdy kandydat powinien wypełnić specjalną kartę kwalifikacyjną i przesłać ją do Centrum Formacji “Wieczernik” w Magdalence. Zgłoszenie uczestnika musi być potwierdzone przez głównego odpowiedzialnego za grupę Odnowy.