Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Pozostałe

Rekolekcje o radości w Duchu Świętym – w Zalesiu Górnym

Powiedział abba Eulogiusz (jeden z Ojców Pustyni): „...mnisi, którzy nigdy się nie śmieją. To nie mogą być poważni ludzie”. Parafrazując: „Ludzie, dla których Jezus jest Panem, a którzy nigdy się nie śmieją; to nie mogą być poważni chrześcijanie”.

Jezus przyszedł, by ogłosić ludziom dobrą nowinę: Ewangelię – a dobre nowiny są radosne. To jest radość, która jest darem Jego Ducha. Duch Święty zaszczepia ją w naszych sercach. To jest radość Boża, która:

 • jest aktem uwielbienia i wdzięczności Bogu,
 • jest nauczycielką skromności i prawdziwej pokory dla człowieka, który potrafi śmiać się z własnych śmiesznostek,
 • czyni człowieka przyjaznym i pogodnym w spotkaniu z drugim człowiekiem.

Ojciec Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego powiedział (por. Gość Niedzielny nr 37, 2010), że myślenie, że Bóg  „jest wrogiem radości, że wymaga rezygnacji z życia w pełni …jest jedną z wielkich przeszkód w zaangażowaniu się w chrześcijaństwo. Tymczasem w Jezusie jest radość. To jest zadanie dla chrześcijan dzisiaj – udowodnić światu, że życie z Jezusem oznacza radość i szczęście”.

Rekolekcje „O radości w Duchu Świętym” mają nam pomóc w tym by:

 • odkryć Oblicze Boga Ojca radosnego, pragnącego radości dla swoich dzieci,
 • uświadomić sobie, co jest w nas przeszkodą dla duchowej radości,
 • odkryć w swym sercu radości, jakie Duch Święty tam złożył,
 • prosić o modlitwę wstawienniczą o ożywienie w nas ducha radości,
 • zaświadczać wobec świata, że życie z Jezusem oznacza radość i szczęście.

Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne także dla osób po dłuższej formacji, które być może utraciły gdzieś radość pierwszych miesięcy po odkryciu ogromu Bożej miłości wobec nich.

 

Przydatne informacje

 • Czas trwania: dni
 • Godzina rozpoczęcia: 18:00
 • Godzina zakończenia: 12:00
 • Wymagane przeżycie innych rekolekcji: REO
 • Zapisy na stronie Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym – Wspólnota Święta Rodzina