Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Zasady zgłoszeń

Osoby, będące uczestnikami grup Odnowy Federacji Wieczernik, powinny być zgłaszane przez głównych odpowiedzialnych lub odpowiedzialnych za formację w swoich grupach.

Osoby z innych grup i ruchów, albo niezrzeszone, zgłaszają się indywidualnie, wypełniając dodatkowo pole formularza dotyczące swojej sytuacji oraz motywacji.

Na rekolekcje mogą zostać przyjęte osoby, które poprzednie rekolekcje (każde, nie tylko prowadzone przez CF Wieczernik) odbyły przynajmniej rok wcześniej (nie dotyczy to oczywiście zgłoszeń na REO).

Zgłoszenia na rekolekcje, kursy i weekendy formacyjne przyjmowane są w następujący sposób:

  • na Uzdrowienie wspomnień, Akceptacja siebie, Ćwiczenia ignacjańskie
    i Szkołę Animatora Wieczernik:
    poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety, którą należy pobrać, wypełnić i przesłać na adres zgloszenia@cfwieczernik.odnowa.org jako załącznik do maila.
  • na wszystkie pozostałe rekolekcje, kursy i weekendy formacyjne:
    poprzez wypełnienie formularza online, a gdy nie jest to możliwe, poprzez wypełnienie ankiety „Rekolekcje i kursy”, którą należy pobrać, wypełnić i przesłać na adres zgloszenia@cfwieczernik.odnowa.org jako załącznik do maila.
  • na weekendy dla młodych (ZFM) należy zgłaszać się wyłącznie przez formularz internetowy na stronie www.zfm.odnowa.org.

Zapraszamy także do poznania naszej działalności „od kuchni” – można przyjechać do nas, aby pomóc przygotowywać posiłki dla uczestników rekolekcji. Szczegóły znajdziesz tutaj.