Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Fundacja Wieczernik

Fundacja Wieczernik powstała na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, aby wspomóc finansowo działanie Domu Rekolekcyjnego. Celem Fundacji jest między innymi:

  • wspieranie finansowe działalności rekolekcyjnej,
  • wspieranie finansowania i prowadzenie domów rekolekcyjnych, w tym Domu Rekolekcyjnego „Wieczernik” w Magdalence, wykorzystywanego przez grupy modlitewne „Odnowy w Duchu Świętym”.
  • finansowanie opracowywania materiałów formacyjnych,
  • wspieranie finansowe działalności apostolskiej i ewangelizacyjnej.

Fundacja „Wieczernik” figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000016622.

Zarząd Fundacji:

Jan Kandybo – Prezes
Tomasz Gniewek – Wiceprezes
Marianna Ryczywolska – Wiceprezes

Wpłacając darowiznę na konto Fundacji, można wspomóc działalność Centrum Formacji Wieczernik, a zwłaszcza Domu Rekolekcyjnego „Wieczernik” w Magdalence. W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać „Darowizna na cele statutowe”.

FUNDACJA WIECZERNIK

ul. Ks. H. Słojewskiego 19, Łazy
05-552 Wólka Kosowska

Bank PKO SA O/Piaseczno
80 1240 6351 1111 0000 4818 8690