Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Pomoc w kuchni

Turnusy rekolekcyjne oraz weekendy formacyjne nie mogą się odbyć bez osób, które podejmują posługę w kuchni. Oczekujemy na chętnych.

Członkowie grup delegujących spośród siebie osoby, które będą pomagać w kuchni w Magdalence lub w Zalesiu, będą w tych domach korzystać z niewielkich zniżek w opłatach za pobyt. Osoby te pomagają w przygotowywaniu posiłków dla grupy, ewentualnie w innych pracach domowych. Nie otrzymują wynagrodzenia za tę pracę, nie płacą za pobyt i nie uczestniczą też w zajęciach rekolekcyjnych.

Istnieje możliwość odpracowania swojego udziału w rekolekcjach na dyżurze w kuchni w czasie innego turnusu w tym roku albo zapłacenia w ratach. Zainteresowane osoby prosimy o taką informację od razu przy zgłoszeniu na rekolekcje, ponieważ ta sprawa wymaga uzgodnienia z Biurem Obsługi Rekolekcji CF Wieczernik.