Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Ks. kard. Nycz o dzisiejszych formach pobożności

09-04-2021

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem na temat współczesnych form pobożności, udzielonym przez ks. kardynała Kazimierza Nycza.

Część 1
Jak weryfikować współczesne objawienia?

Część 2
Czy osoba mająca Boże objawienie może je przekazywać innym?

Część 3
W jaki sposób należy przyjmować Komunię Świętą?

Część 4
Jakie rodzaje nabożeństw, pielgrzymek, to zdrowa pobożność?