Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Weekend dla kobiet „Wielkie rzeczy nam Bóg uczynił”

21-12-2018

Wszystkie kobiety zapraszamy na weekend „Wielkie rzeczy nam Bóg uczynił” w terminie 19-20 stycznia 2019. Ten trzeci weekend z serii dla kobiet ma na celu ukazanie chrześcijańskim kobietom, jak wielkie rzeczy Bóg im uczynił (por. Łk 1, 49) i jak czerpać radość z Bożego powołania.

Rekolekcje o pojednaniu

21-12-2018

Zapraszamy na Rekolekcje o Pojednaniu, które odbędą się w Domu Rekolekcyjnym „Wieczernik” w terminie 3 – 7 lutego 2019 (drugi tydzień ferii w woj. mazowieckim). Te rekolekcje są odpowiednie zarówno dla osób, które niedawno przeżyły Rekolekcje Ewangelizacyjne, jak i dla tych, które na drodze duchowego wzrastania są już długo, a chciałyby pogłębić swoje przeżywanie Sakramentu Pokuty i Pojednania. 

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) w formie seminaryjnej – jesień 2018 

17-09-2018

Jeśli chciałbyś pogłębić swoją wiarę w Boga, odnowić relację z Jezusem Chrystusem, otworzyć się na działanie Ducha Świętego – zapraszamy na rekolekcje ewangelizacyjne przeżywane w codzienności.

Trzeba zainwestować jedynie 30 godzin swojego czasu: jedenaście 2-godzinnych spotkań raz w tygodniu oraz 15 minut indywidualnej modlitwy codziennie. Rekolekcje są prowadzone przez grupy Odnowy w Duchu Świętym w parafiach, w których te grupy działają.

więcej >>

Ewangelizacja uliczna 2018

26-05-2018

Kiedyś Pan mówił do Izajasza: Kogo mam posłać i kto Nam pójdzie? Dziś woła do nas – pójdziesz?

Ruszyła ewangelizacja uliczna na Krakowskim Przedmieściu (obok Pałacu Prezydenta). Każdy może się włączyć zgodnie ze swoim charyzmatem. Ty też jesteś nam potrzebny!

więcej >>

Załącz(nik) Ducha

03-04-2018

Zapraszamy na spotkania modlitewne, które będą prowadzone przez kleryków WMSD w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu w kolejne niedziele wielkanocne aż do Zesłania Ducha Świętego.

więcej >>