Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Dla kobiet „Córa Królewska”

Córa Ķrólewska to weekendowe spotkanie formacyjne dla kobiet, które pragną pogłębionej refleksji nad swoją kobiecością już od początku życia. Jest kontynuacją spotkania formacyjnego „Kobieto, kim jesteś?”. Będzie tu możliwość poddania leczącej miłości Boga Ojca relacji z matką i ojcem, które – począwszy od dzieciństwa – rzutowały na ich kobiecość i postrzeganie siebie. To okazja, by spotkać się z dziewczynką, która drzemie w każdej kobiecie, aby pomóc jej dojrzeć i nawiązać osobistą, dorosłą więź z Jezusem. Dobrą bazą dla tych treści jest weekend formacyjny „Kobieto, kim jesteś?”, który miał miejsce już kilka razy w domach rekolekcyjnych Federacji Wieczernik. W programie nauczanie ze świadectwami, grupy dzielenia, Eucharystia, modlitwa osobista i wspólnotowa.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.00.