Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Zespół Formacji Rodzin

Podstawowym celem formacji, prowadzonej przez Zespół Formacji Rodzin, jest odnowa rodzin w Duchu Świętym, pomoc w budowaniu wspólnoty małżeńskiej, realizującej swoje chrześcijańskie i rodzinne powołanie oraz pomoc we wzrastaniu ku dojrzałej miłości. Realizacja tego celu odbywa się przez pracę formacyjną prowadzoną na różnych poziomach:

FORMY PRACY:

  • Rodzinne Spotkania Wieczernikowe (co miesiąc)
  • Spotkania Kręgów Małżeńskich
  • Formacja dzieci
  • Adwentowe Spotkania Małżeństw
  • Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw
  • Inne rekolekcje organizowane przez CF „Wieczernik”
  • Tematyczne spotkania weekendowe
  • Praca rodziny/małżeństwa na zadany temat
  • Wspólne formy modlitwy realizowane indywidualnie przez rodzinę

Rodzinne Spotkania Wieczernikowe
Odbywają się w niedzielne popołudnia. W programie jest m.in. Eucharystia. Terminy są na stronie ZFR. Jest to czas wspólnej modlitwy wielbiącej, dziękczynnej oraz wstawienniczej; czas nauczania, wyjaśniania słowa Bożego, dzielenia się, dawania świadectwa o działaniu Boga w życiu rodziny.

Kręgi Małżeńskie
Małżeństwa z ZFR spotykają się raz w miesiącu na spotkaniu kręgu małżeńskiego. W tych spotkaniach, w kilku kręgach, uczestniczy łącznie ponad 20 par małżeńskich. Kręgi spotykają się w domach, obejmują 3-4 małżeństwa. Spotkanie trwa 2-3 godziny, podczas których jest modlitwa, dzielenie się Słowem Bożym, nauczaniem Kościoła oraz dzielenie się życiem.

Adwentowe Spotkania Małżeństw oraz Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw
Mają miejsce tam, gdzie Rodzinne Spotkania Wieczernikowe. Terminy są umieszczone na stronie ZFR.  Poza nauczaniem, modlitwą i Eucharystią można skorzystać także z Sakramentu Pojednania i modlitwy wstawienniczej.

Zespół Formacji Rodzin jest częścią Centrum Formacji Wieczernik. Wszystkie spotkania ZFR są przygotowywane przez stały zespół animatorów liczący 8 par małżeńskich. Odpowiedzialnymi  jest małżeństwo Jacek i Elżbieta Nowiccy.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.zfr.pl.