Jeśli w tym miejscu nie widzisz menu, uaktualnij swoją przeglądarkę.

 Komunikaty: 
 
Zespół Formacji Rodzin (ZFR) PDF Drukuj Email

zfrzfr

Podstawowym celem formacji, prowadzonej przez Zespół Formacji Rodzin, jest odnowa rodzin w Duchu Świętym, pomoc w budowaniu wspólnoty małżeńskiej, realizującej swoje chrześcijańskie i rodzinne powołanie oraz pomoc we wzrastaniu ku dojrzałej miłości. Realizacja tego celu odbywa się przez pracę formacyjną prowadzoną na różnych poziomach:FORMY PRACY:

    * Rodzinne Spotkania Wieczernikowe (co miesiąc)
    * Spotkania Kręgów Małżeńskich
    * Formacja dzieci
    * Adwentowe Spotkania Małżeństw
    * Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw
    * Inne rekolekcje organizowane przez CF "Wieczernik"
    * Tematyczne spotkania weekendowe
    * Praca rodziny/małżeństwa na zadany temat
    * Wspólne formy modlitwy realizowane indywidualnie przez rodzinę


Rodzinne Spotkania Wieczernikowe

Odbywają się w niedzielne popołudnia Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy (w Domu Ojców Jezuitów) ul. Olecka 30. Rozpoczynają się Eucharystią o godz. 16.00 w kaplicy i trwają do g. 19.00. Terminy są na stronie ZFR. Jest to czas wspólnej modlitwy wielbiącej, dziękczynnej oraz wstawienniczej; czas nauczania, wyjaśniania słowa Bożego, dzielenia się, dawania świadectwa o działaniu Boga w życiu rodziny.


Kręgi Małżeńskie

Małżeństwa z ZFR spotykają się raz w miesiącu na spotkaniu kręgu małżeńskiego. W tych spotkaniach, w kilku kręgach, uczestniczy łącznie ponad 20 par małżeńskich. Kręgi spotykają się w domach, obejmują 3-4 małżeństwa. Spotkanie trwa 2-3 godziny, podczas których jest modlitwa, dzielenie się Słowem Bożym, nauczaniem Kościoła oraz dzielenie się życiem.

Adwentowe Spotkania Małżeństw oraz Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw

Mają miejsce tam, gdzie Rodzinne Spotkania Wieczernikowe. Terminy są umieszczone na stronie ZFR.  Poza nauczaniem, modlitwą i Eucharystią można skorzystać także z Sakramentu Pojednania i modlitwy wstawienniczej.


Zespół Formacji Rodzin jest częścią Centrum Formacji Wieczernik. Wszystkie spotkania ZFR są przygotowywane przez stały zespół animatorów liczący 8 par małżeńskich. Odpowiedzialnymi  jest małżeństwo Jacek i Elżbieta Nowiccy. Opiekunem Zespołu jest O. Grzegorz Ginter SJ.


Więcej informacji znajduje się na stronie www.zfr.pl.