Jeśli w tym miejscu nie widzisz menu, uaktualnij swoją przeglądarkę.

 Komunikaty: 
 
Nasze Credo PDF Drukuj Email

„Nasze Credo” jest dokumentem określającym styl życia, wyrażający się w zobowiązaniach, które podejmują członkowie grup Odnowy Federacji „Wieczernik” po kilkuletniej formacji. Zobowiązania wynikają z pragnienia, aby nie zmarnować otrzymanej od Boga łaski Odnowy, lecz by mogła ona wydać owoce. „Nasze Credo” jest tu jedną z propozycji.


Więcej informacji:

Czym jest "Nasze Credo"?

Tekst Przymierza

Formacja

Świadectwa