Jeśli w tym miejscu nie widzisz menu, uaktualnij swoją przeglądarkę.

 Komunikaty: 
 
Rozbudowa domu w Magdalence

Jesienią 2005 roku rozpoczęła się rozbudowa Domu Rekolekcyjnego, która polega na dobudowaniu do tzw. Stodoły, czyli głównego budynku, nowego skrzydła, mieszczącego 20 pokoi z łazienkami oraz salę konferencyjną. Celem nie jest zwiększenie liczby uczestników turnusów, ale podniesienie  standardu i stworzenie lepszych warunków do owocnego przeżywania rekolekcji. Dyrektor Centrum powołał Komitet Rozbudowy Domu, w skład którego weszły osoby związane z Centrum Formacji, mogące, z racji swego przygotowania zawodowego, służyć fachową radą oraz kompetentnie podejmować decyzje. Przed wakacjami 2010 został oddany do użytku parter nowej części wraz z salą konferencyjną. Przed wakacjami 2011 została oddana do użytku pozostała część budynku. Pokoje zostały nazwane imionami grup Odnowy, które wniosły największy wkład finansowy w dzieło rozbudowy. Pozostało dokończenie systemu ogrzewania i wentylacji oraz spłata zobowiązań finansowych za zakupione urządzenia i wykonane prace. W najbliższych planach jest przebudowa jadalni, aby zwiększyć jej powierzchnię i dostosować do współczesnych wymagań.

Zarówno termin spłaty zobowiązań, jak i realizacja przyszłościowych planów, zależy od hojności członków grup modlitewnych i skuteczności w poszukiwaniu sponsorów.

Osoby, które chciałyby wesprzeć finansowo rozbudowę Domu, mogą przekazać darowiznę na nasz rachunek bankowy:

Rzym-kat. Par. Św. Marii Magdaleny – Dom Rekolekcyjny Wieczernik
ul. Słojewskiego 19 05-552 Wólka Kosowska
Bank Spółdzielczy w Lesznowoli
28 8022 0000 0006 8563 2000 0016