Jeśli w tym miejscu nie widzisz menu, uaktualnij swoją przeglądarkę.

 Komunikaty: 
 
Formacja PDF Drukuj Email

Jeżeli pragniemy realizować w naszym życiu zobowiązania wynikające z przyrzeczeń „Naszego Credo”, to wymaga to naszego wysiłku i ciągłej pracy. To są nasze pragnienia! A więc nie postrzegamy tego Przymierza jako przysłowiowej „kuli u nogi”. Pragniemy poprzez wypełnianie tych postanowień przybliżać się do Chrystusa, naśladować Go, być coraz bardziej do Niego podobnymi. Uczestnictwo w rekolekcjach zamkniętych (przynajmniej raz na dwa lata) jest dla każdego z nas mocnym impulsem w pracy duchowej. Potem przychodzi codzienność. Ale właśnie ta codzienność, nasz Nazaret, to jest rzeczywistość normalna. W tej codzienności potrzeba systematycznej formacji, aby nie zagubić zwłaszcza tego, co dokonało się podczas rekolekcji, nie zagubić istoty „Naszego Credo”.

Systematyczna formacja może być podejmowana równolegle:

-  w grupie modlitewnej,
-  w grupie dzielenia (osób, które idą tą samą drogą),
-  osobiście, indywidualnie.

Codzienna modlitwa osobista jest kryterium, warunkiem i podstawą modlitwy w grupie modlitewnej. Jeżeli członkowie grup zaniedbują modlitwą codzienną, to wspólna modlitwa idzie „jak po grudzie” i brak w niej powiewu Ducha Świętego. Podobnie formacja związana z „Naszym Credo” powinna bazować na moim wysiłku, na mojej osobistej współpracy z łaską Boga. Potrzeba ciągłego kroczenia, i to nie tylko po „utartych ścieżkach”. Potrzeba otwartości na to, co się dzieje w Kościele, w Odnowie, w mojej diecezji, mojej parafii, w Polsce. Potrzeba także i mojego zaangażowania zgodnie z wolą Pana Boga. Mamy nasłuchiwać głosu Kościoła poprzez nauczanie Ojca Świętego i swojego Biskupa.