Jeśli w tym miejscu nie widzisz menu, uaktualnij swoją przeglądarkę.

 Komunikaty: 
 
Dla rodzin PDF Drukuj Email

Jedność małżeńska „Wspólnota ołtarza, stołu i łoża”

Dwuczęściowe spotkanie w Magdalence dla par małżeńskich. Ma na celu budowanie i udoskonalanie jedności małżeńskiej opartej na trzech filarach: wspólnocie ołtarza, stołu i łoża.

Wspólnota ołtarza to żywa, bliska relacja z Jezusem, umacniania w modlitwie osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, w życiu sakramentalnym we wspólnocie Kościoła.

Wspólnota stołu to przede wszystkim głęboki dialog małżeński – zasłuchanie, zrozumienie i dzielenie się, także dialog miłości z dziećmi.

Wspólnota łoża to uzdrowienie najintymniejszych więzi, czystość i świętość pożycia małżeńskiego.

Spotkania prowadzi Zespół Formacji Rodzin.

Program spotkań obejmuje nauczanie i warsztaty oraz Eucharystię.

Rozpoczęcie o godz. 9:00, zakończenie kolacją o godz. 19:00.

Ewentualny przyjazd z dziećmi należy uzgodnić z odpowiedzialnymi za ZFR: Elżbieta i Jacek Nowiccy (tel.: 22 673 71 44).


Terminy:
część 2:  12 stycznia 2013 - dla wszystkich, którzy uczestniczyli w części 1 w ubiegłych latach
część 1:  8 czerwca 2013

Więcej informacji na stronie www.zfr.pl